Качество и сертификати

Непрекъснато усъвършенстване, въвеждане на нови технологии, развитие и проучвания на иновативни технологии и прилагането им в създаването на изключително и постоянно качество - ето това е водещата сила на Benelli. Следвайки този принцип, ние проектираме и произвеждаме изделия, които съчетават механична точност и търсен дизайн.

NATO AQAP 2110
POLICY BENELLI