Benelli и Изкуството

Изкуството присъства в продуктите на Benelli, благодарение на работите, отличени с награди в 8 издания на резултатния конкурс, организиран съвместно с Академията по изящни изкуства в гр. Урбино